Zastępstwa - CZWARTEK 14.12.2017

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:Baworski Adam(4-9), Mlejnek-Dylewska Teresa

KlasaLekcjaNauczyciel nieobecnyPrzedmiotZastępuje nauczyciel:Uwaga
5/6Mlejnek-Dylewska TeresaDyżurZasłona Paweł
6/7Mlejnek-Dylewska TeresaDyżurKozłowska Jolanta
2 TR/ THOT T2Mlejnek-Dylewska Teresadział. recep.Rożko Katarzynaopieka nad grupą
3Mlejnek-Dylewska Teresadział. recep.->lek. bibl.Bajko Ryszard
6Mlejnek-Dylewska Teresaorg.pr. w hot.->pdgRandzio Jolanta
3 M ZSZ4Baworski Adamzp eks.poj i masz.rol.Kudzinowski Stanisław
5Baworski Adamzp eks.poj i masz.rol.Kudzinowski Stanisław
4 TOT/ TR T4Mlejnek-Dylewska Teresamark.usł.tur.->lek. bibl.Bajko Ryszard
4 TŻG/ TI T7Mlejnek-Dylewska Teresazp obsł.kl.w gastr.Odwołane
8Mlejnek-Dylewska Teresazp obsł.kl.w gastr.Odwołane

http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2017 07:57:17
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15