Zastępstwa - PIĄTEK 22.09.2017

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Jakowuk Agnieszka, Mlejnek-Dylewska Teresa, Rożko Katarzyna, Zasłona Paweł, Baworski Adam, Cybulko Piotr, Jurkun Alicja, Falkowski Krzysztof, Harasiuk Krzysztof, Stypułkowska Marzena, Sawoń Małgorzata, Szydłowska Dorota(4-8), Moniuszko Marta

KlasaLekcjaNauczyciel nieobecnyPrzedmiotZastępuje nauczyciel:Uwaga
0/1Jurkun AlicjaDyżurMońko Katarzyna
0/1Moniuszko MartaDyżurKozłowska Halina
3/4Jakowuk AgnieszkaDyżurKudzinowski Stanisław
3/4Rożko KatarzynaDyżurSienkiewicz Anna Małgorzata
4/5Harasiuk KrzysztofDyżurKudzinowski Stanisław
4/5Mlejnek-Dylewska TeresaDyżurMońko Paweł
5/6Zasłona PawełDyżurKozłowska Halina
6/7Harasiuk KrzysztofDyżurKarny Karolina
6/7Mlejnek-Dylewska TeresaDyżurKozłowska Jolanta
6/7Zasłona PawełDyżurNiemotko Jan
7/8Harasiuk KrzysztofDyżurNiemotko Jan
1 A3Falkowski Krzysztofpodst.przeds.->j.angMońko Katarzynap
1 B2Harasiuk Krzysztofedb->matSzpyruk Agatap
1 C1Moniuszko MartawfOdwołane
2Moniuszko MartawfOdwołane
1 TTK/ THOT T2Mlejnek-Dylewska Teresadział. recep.->infr.kolej.Fadrowski Dariusz
3Mlejnek-Dylewska Teresadział. recep.->infr.kolej.Fadrowski Dariusz
4Mlejnek-Dylewska Teresaorg.pr. w hot.->infr.kolej.Fadrowski Dariusz
5Harasiuk Krzysztofedb->matReut Martap
1 TŻG/ TR T4Harasiuk Krzysztofedb->histBielińska Annap
5Zasłona Pawełj.ang->wfJabłoński Adamp
6Jurkun Alicjaj.niemOdwołane
7Harasiuk KrzysztofwfOdwołane
8Harasiuk KrzysztofwfOdwołane
2 A3Moniuszko Martawf->j.angZabłudowska Barbara
4Moniuszko Martawf->j.angZabłudowska Barbara
2 A, 2 B, 2 C1Jurkun Alicjaj.niemOdwołane
2 R/ M/ W ZSZ2Rożko Katarzynaprod.zwierz.Odwołane
2 TR/ THOT T1Jakowuk Agnieszkausł.żyw.w hot.Odwołane
3Zasłona Pawełj.ang->matSienkiewicz Anna Małgorzatap
4Zasłona Pawełjoz->biblBlaszko Andrzejopieka
6Zasłona Pawełj.angNowicka Elżbietap
2 TŻG T8Moniuszko MartawfOdwołane
3 A3Jurkun Alicjaj.niem->j.rosKozłowska Halinaopieka
3 B1Sawoń Małgorzataj.angOdwołane
2Jurkun Alicjaj.niemKozłowska Halina
3 C3Sawoń Małgorzataj.angSzorc Renata
3 R/ W ZSZ1Rożko Katarzynazaj.z wych.Odwołane
3 TI DJ3Jakowuk AgnieszkageoOdwołane
3 TR/ TI T3Rożko Katarzynaekon. w rol.->syst.baz dan.Kozłowska Jolantaopieka
7Zasłona Pawełj.ang->j.polSkutnik Justynap
3 TR/ TI T, 3 TŻG/ TH T2Jakowuk Agnieszkageo->biblDąbrowska Mirosławaopieka
3 TŻG/ TH T7Moniuszko MartawfOdwołane
8->7Blaszko AndrzejHiSPrzesuń 8->7
4 TOT/ TR T4Jakowuk Agnieszkazp obsł.tur.->biblbiblioteka - opieka
4Rożko Katarzynazp org.prod.rol.Kapica Zbigniew
5Rożko Katarzynazp org.prod.rol.Kapica Zbigniew
5Jakowuk Agnieszkazp obsł.tur.->j.angNowicka Elżbietap
6Rożko Katarzynazp org.prod.rol.Kapica Zbigniew
7Rożko Katarzynazp org.prod.rol.Kapica Zbigniew
8Rożko Katarzynazp org.prod.rol.Kapica Zbigniew
4 TŻG/ TI T1Zasłona Pawełj.angOdwołane
5Mlejnek-Dylewska Teresazp obsł.kl.w gastr.->zp plan.żyw.i prod.gast.Wilamowska Agnieszka
6Mlejnek-Dylewska Teresazp obsł.kl.w gastr.->zp plan.żyw.i prod.gast.Wilamowska Agnieszkaopieka
7Mlejnek-Dylewska Teresazp obsł.kl.w gastr.Odwołane
8Mlejnek-Dylewska Teresazp obsł.kl.w gastr.Odwołane
BIB LO4Szydłowska DorotabibOdwołane
5Szydłowska DorotabibOdwołane
6Szydłowska DorotabibOdwołane

http://www.aScTimeTables.com - 22.09.2017 10:47:57
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15